Admisión e Matrícula 2018-19

Matrícula

 • Só deben presentar documentación de matrícula no centro os alumnos que estean nos seguintes casos:
 1. Nova incorporación ao centro.
 2. Comezo de etapa (1º EP ou 1º ESO).
 3. Cambio de datos persoais.
 • Documentos que deben presentar todos os alumnos que se matriculen:
 1. Anexo III (descargar: Ed. Infantil e Primaria, ESO).
 2. Autorizacións (descargar).
 3. DNI do alumno.
 • Outros documentos que teñen que presentar só os novos alumnos:
 1. Fotocopia da folla de vacinas.
 2. Certificado de empadroamento conxunto.
 3. Dúas fotos tamaño carné.

Lexislación


Xeral


Solicitude de admisión

 • Prazas

– Cada alumno só pode presentar unha solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar.

– O alumno que teña garantía de continuidade nun centro debe informar a este se presenta solicitude noutro centro.

– O alumno con reserva nun centro debe presentar renuncia a esta se solicita admisión noutro centro (antes do inicio do prazo de presentación).

 • Criterio complementario do centro

O Consello Escolar do Cpr. Quiñones de León, segundo o disposto no punto 1 da Orde do 12 de marzo de 2013, acordou establecer como criterio complementario o seguinte: “Polo domicilio familiar ou lugar de traballo dos pais ou titores situado dentro da áreas limítrofes á do colexio, 1 punto”. O cumprimento deste criterio deberá acreditarse segundo estipula o Artigo 22 da Orde do 12 de marzo de 2013.

 • Documentos que se deben presentar:
 1. Anexo II (descargar).
 2. Documento acreditativo do requisito de idade do alumno.
 3. Sentenza xudicial de separación ou divorcio e convenio regulador onde conste a custodia do menor.

Listaxe definitiva de admitidos e non admitidos


Comments are closed