Admisión 2018-19

Lexislación


Solicitude de admisión

  • Prazas

Hai prazas para todos os cursos no vindeiro ano, agás para 2º E.S.O. (Provisionalmente).

O Consello Escolar do Cpr. Quiñones de León, segundo o disposto no punto 1 da Orde do 12 de marzo de 2013, acordou establecer como criterio complementario o seguinte: “Polo domicilio familiar ou lugar de traballo dos pais ou titores situado dentro da áreas limítrofes á do colexio, 1 punto”. O cumprimento deste criterio deberá acreditarse segundo estipula o Artigo 22 da Orde do 12 de marzo de 2013.

  • Documentos que debe presentar 
  1. Anexo II (descargar abaixo)
  2. Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar cando denegue a súa consulta.
  3. Documento acreditativo do requisito de idade do alumno.
  4. Certificado oficial do expediente do alumno no seu caso.
  5. Sentenza xudicial de separación ou divorcio e convenio regulador onde conste a custodia do menor.

Comments are closed