Xunta directiva

PRESIDENTE: JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ

VICEPRESIDENTA: Mª ANGELES RODRIGUEZ ARJONES

SECRETARIO: JOSÉ MANUEL CARRERA GARRIDO

TESOREIRA: EVA ROMERO FIDALGO

VOGAIS:

EDUCACIÓN INFANTIL: ALICIA COUCEIRO BLANCO

1º – 2º EDUCACIÓN  PRIMARIA: DIANA PEREIRA COSTOYA

3º -4º- 5º -6º  EDUCACIÓN  PRIMARIA: PEDRO RODRIGUEZ

1º  e  2º ESO: IVÁN PÉREZ SOUSA

3º  e  4º ESO: JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ IGLESIAS

[ESTA NOVA COMPOSICIÓN XORDE DA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DE DATA 11 DE SETEMBRO DE 2014]

[email protected]

QUE É UN delegado e para que é necesario?


            En primeiro lugar, este valor vén da necesidade de dispoñer de pais para facilitar a comunicación co centro. En moitos casos, algúns coñecidos da escola e outros non , os pais tenden a ” tentar” resolver os nosos problemas entre nós, sen entender que iso, a maior parte do tempo, non só non resolve o problema, mais ben complícao máis.


            A figura pai representante é semellante ao de representantes da clase dos nenos. Onde hai un malestar xeral, un problema ou calquera outra necesidade, os outros pais comunícanllo ao delegado e este entrará en contacto co Centro . Deste xeito , só se vai recibir unha declaración dos pais desta clase, en vez de un por familia.


QUEN É e COMO poden ser elixidos delegados?


            Delegado pode ser calquera pai ou nai pertencente a esa clase e que está disposto a recoller cada unha das suxestións ou problemas dos outros pais de esa clase e que saiba filtrar dalgunha forma , as cousas que son máis ou menos importantes . Nalgúns casos, e cando teña dúbida, ten que contrastar a información que recibe , porque non todas son verdadeiras e non todas teñen a debida importancia para ser encamiñadas ao Centro.


            O delegado é unha figura aprobada polo Consello Escolar, obrigatoria en todo tipo de etapas concertadas

Comments are closed