Matrícula

NOTA INFORMATIVA

1.-Cada alumno soamente pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que podan corresponderlle.

2.-O alumnado que teña garantía de permanencia no centro, si presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3.-O alumnado que teña reservada praza nun centro, si presenta solicitude de ad­misión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do comezo do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

CRITERIO COMPLEMENTARIO

O Consello Escolar do CPR QUIÑONES DE LEÓN, en base ao disposto no Artigo 28, punto 1 da ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, acordou  establecer como CRITERIO COMPLEMENTARIO O SEGUINTE:

“Polo domicilio familiar ou lugar de traballo das/dos nais/pais ou titoras/es situado dentro das áreas de influencia limítrofes á área de influencia do centro”: 1 punto.

Tal circunstancia deberá de acreditarse mediante a aportación da documentación que se estipula no Artigo 22, puntos 3, 4, 5 e 6 da citada Orde do 12 de marzo de 2013, segundo corresponda.

 Máis información no sitio WEB  “www.escolasvigo.org” do concello de VIGO

 

ESCOLARIZACIÓN CURSO 2017/2018

 

1. Orde do 25 de xaneiro do 2017 sobre admisión do alumnado en centros para o curso 2017/2018

2.- DECRETO 254/2012 polo que se regula a admisión de alumnado

3.- Orde do 12 d marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento de admisión de alumnado

4.- Link WEB xunta procedemento admisión alumnos EI, EP e ESO para o curso 2017/2018

5.- ANEXO A que deberá ser cuberto e entregado polos pais xunto coa solicitude de ADMISIÓN para o curso 2017/2018

6.- IMPRESO NECESARIO QUE SE ACHEGARÁ NA FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA, ADEMAIS DOS DOCUMENTOS QUE FIGURA NA LIGAZON DA XUNTA (número 4)

7.- LISTADOS DEFINITIVOS DE ADMISIÓN ALUMNOS para o curso 2017/2018

8.- Impreso formalización MATRÍCULA para EP e EI curso 2017/2018

9.- Impreso formalización MATRÍCULA para ESO curso 2017/2018

 

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies Máis información sobre Cookies

ACEPTAR