Administración

Horario

De 9:10 a 11:00 h e de 13:00 a 14:00 h

Información

Os certificados ou calquera outra documentación deberán solicitarse cun mínimo de 24 horas de antelación en Administración ou Secretaría.

Os pais dos alumnos que pasaron á ESO ou remataron esta etapa deberán pasar por Administración para recoller a documentación correspondente.


Comments are closed