Suspensión de actividades lectivas por mor do coronavirus

  • Decrétase a suspensión temporal das clases e actividades extraescolares en todos as etapas educativas desde o luns 16 de marzo.  Suspéndense, igualmente, os servizos de comedor, biblioteca, aula matinal e as viaxes escolares.
  • Cada fin de semana engadirase unha entrada cun enlace a un conxunto de tarefas que deberán realizar os alumnos/as de cada curso durante a correspondente semana.
  • Os pais/nais poderán comunicar cos titores/as  para consultas pedagóxicas mediante o servizo AbalarMóbil  ou desde esta páxina, no apartado de citas para titorías.
  • Quedan canceladas temporalmente as visitas ao colexio.

Comments are closed