Aula virtual (proximamente)

En breve, o colexio contará cunha aula virtual baseada na plataforma BLINK, que permitirá o seguimento do alumnado en caso de ensino non presencial, semipresencial ou tamén como complemento ás clases presenciais.

A funcionalidade da plataforma permite o uso do libro dixital, o envío e recollida de tarefas e a realización de probas e de videochamas, entre outras.

 

Comments are closed