Autoavaliación para alumnos/as

Enquisa de autoavaliación clínica COVID-19 para alumnos/as

  • No caso de que un alumno/a teña algún dos síntomas sinalados neste anexo, non acudirá a clase e contactará co seu centro de saúde habitual (pediatra) e, posteriormente, deberá notificalo a algunha das persoas do equipo COVID-19 do colexio (teléfono:  986278089)
  • Os conviventes duha persoa con síntomas compatibles coa COVID-19 que se atopen á espera do resultado das probas, poden acudir á escola ou ao posto de traballo.

Comments are closed