Actividades Complement./Extraesc.

Membros

  • Isabel Faya.
  • Ana López-Tercero.
  • Carmen Pereiro.(Coordinadora.)

As actividades complementarias realízanse durante o horario lectivo e son propostas polos departamentos e equipos a principio de curso. 

As actividades extraescolares realízanse fóra do horario lectivo e son propostas aos pais / titores legais a principio de curso para que se apunten os alumnos que o desexen. (Máis información no apartado de SERVIZOS.)


 

Comments are closed