Admisión e matrícula 2022-23

Solicitude de admisión

 • Prazas
 1. Cada alumno/a só pode presentar unha solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar.
 2. O alumno/a con reserva nun centro debe presentar renuncia a esta se solicita admisión noutro centro. (Antes do inicio 28 de febreiro.)
 • Criterio complementario do centro

O Consello Escolar do CPR Quiñones de León, segundo o disposto no punto 1 da Orde do 12 de marzo de 2013, acordou establecer como criterio complementario (en Consello Escolar do 23 de febreiro de 2016) o seguinte: “Polo domicilio familiar ou lugar de traballo dos pais ou titores situado dentro da áreas limítrofes á do colexio, 1 punto”. O cumprimento deste criterio deberá acreditarse segundo estipula o Artigo 22 da Orde do 12 de marzo de 2013.

 • Documentos que se deben presentar
 1. Anexo II PDF
 2. Documento acreditativo do requisito de idade do alumno/a.
 3. Sentenza xudicial de separación ou divorcio e convenio regulador onde conste a custodia do menor.

Matrícula

 • Só deben presentar documentación de matrícula no centro os alumnos/as que estean nos seguintes casos:
 1. Nova incorporación ao centro.
 2. Comezo de etapa. (1º EP ou 1º ESO.)
 3. Cambio de datos persoais.
 4. No caso de rectificación de permisos (cesión de imaxe, etc.), deben acudir ao centro para informar.
 • Documentos que deben presentar todos os alumnos/as que se matriculen:
 1.  Anexo III: Infantil e Primaria PDF,  ESO PDF
 2.  Autorización PDF
 3.  Fotocopia do DNI do alumno/a.
 • Outros documentos que teñen que presentar só os novos alumnos/as
 1. Fotocopia da folla de vacinas.
 2. Certificado de empadroamento conxunto.
 3. Dúas fotos de carné.

Información de interese

 • Calendario PDF
 • Normas xerais PDF

Lexislación

Comments are closed