Admisión e matrícula 2023-24

Solicitude de admisión

 • Prazas
 1. Cada alumno/a só pode presentar unha solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar (pódense pedir ata seis centros).
 2. O alumno/a con reserva nun centro debe presentar renuncia a esta se solicita admisión noutro centro (ata o 28 de febreiro; para presentar unha nova solicitude de admisión deberá reflectir a súa renuncia na mesma).
 • Criterio complementario do centro

O Consello Escolar do CPR Quiñones de León, segundo o disposto no punto 1 da ORDE do 12 de marzo de 2013, acordou establecer como criterio complementario (en Consello Escolar do 23 de febreiro de 2016) o seguinte: “Polo domicilio familiar ou lugar de traballo dos pais ou titores situado dentro da áreas limítrofes á do colexio, 1 punto”. O cumprimento deste criterio deberá acreditarse segundo estipula o Artigo 22 da ORDE do 12 de marzo de 2013.

 • Documentos que se deben presentar en papel
 1. Anexo II PDF
 2. Certificado de matrícula do centro actual.
 • Presentación telemática (opción preferente) (neste enderezo poderá consultar: datas, previsión de vacantes, alumnado de cada curso, estado de tramitación da solicitude, listaxe de admitidos).

Matrícula

 • Só deben presentar documentación de matrícula no centro os alumnos/as que estean nos seguintes casos:
 1. Nova incorporación ao centro.
 2. Comezo de etapa (1º EP ou 1º ESO).
 3. Cambio de datos persoais.
 4. No caso de rectificación de permisos (cesión de imaxe, etc.), deben acudir ao centro para informar.
 • Documentos que deben presentar todos os alumnos/as que se matriculen
 1.  Anexo III: Infantil e Primaria PDF,  ESO PDF
 2.  Autorización PDF
 3.  Fotocopia do DNI/NIE/pasaporte do alumno/a.
 • Outros documentos que teñen que presentar só os novos alumnos/as
 1. Fotocopia da folla de vacinas.
 2. Certificado de empadroamento conxunto.
 3. Dúas fotos de carné.

Información de interese


Lexislación

Comments are closed