Admisión e matrícula 2024-25

Solicitude de admisión

 • Prazas
 1. Cada alumno/a só pode presentar unha solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar (pódense pedir ata seis centros).
 2. O alumno/a con reserva nun centro debe presentar renuncia a esta se solicita admisión noutro centro (ata o 28 de febreiro; para presentar unha nova solicitude de admisión deberá reflectir a súa renuncia na mesma).
 3. O alumnado que non formalice a matrícula en prazo perderá o dereito de admisión.
 • Criterio complementario do centro

O Consello Escolar do CPR Quiñones de León, segundo o disposto no punto 1 da ORDE do 12 de marzo de 2013, acordou establecer como criterio complementario (en Consello Escolar do 23 de febreiro de 2016) o seguinte: “Polo domicilio familiar ou lugar de traballo dos pais ou titores situado dentro da áreas limítrofes á do colexio, 1 punto”. O cumprimento deste criterio deberá acreditarse segundo estipula o Artigo 22 da ORDE do 12 de marzo de 2013.

 • Documentos que se deben presentar en papel
 1. Anexo II PDF
 2. Certificado de matrícula do centro actual.
 3. Volante de empadroamento conxunto.
 • Presentación telemática (opción preferente) (neste enderezo poderá consultar: datas, previsión de vacantes, alumnado de cada curso, estado de tramitación da solicitude, listaxe de admitidos).

Matrícula

 • Só deben presentar documentación de matrícula no centro os alumnos/as que estean nos seguintes casos:
 1. Entran no sistema educativo (4º EI ou 1º EP).
 2. Novos no centro.
 3. Matricúlanse en calquera curso de ESO.
 4. Desexan modificar datos (enderezo, teléfono,…) ou permisos.
 • Documentos que deben presentar todos os alumnos/as que se matriculen
 1.  Anexo III: Infantil e Primaria PDF,  ESO PDF
 2.  Autorización PDF
 3.  Fotocopia do DNI/NIE/Pasaporte do alumno/a.
 • Outros documentos que teñen que presentar só os novos alumnos/as
 1. Fotocopia da folla de vacinas.
 2. Volante de empadroamento conxunto.
 3. Dúas fotos de carné.

Información de interese


Lexislación

Comments are closed