Consello Escolar

Presidente

 • Juan R. Castro Cota

Representantes dos pais/nais

 • Ana Belén Acuña Sanín
 • Margarita Covelo Gil
 • María Velilla Villaverde

Representantes do alumnado

 • Mª Teresa Novoa Pérez
 • Noa Romero Chaves

Representantes da titularidade

 • Juan R. Castro Cota
 • Javier Cendón Morais
 • José A. Zas Pazos

Representantes do profesorado

 • Verónica Estévez Tato
 • Lucía Pardo Stone
 • Mª Carmen Pereiro González
 • Elena Santasmarinas Rivas

Representante PAS

 • Bárbara Hevia Cendón

Que funcións ten o Consello Escolar? (LOMLOE)

 • Aprobar o Proxecto Educativo de Centro.
 • Aprobar e avaliar a  Programación Xeral Anual.
 • Aprobar o Plan de Convivencia e ser informado das accións levadas a cabo neste plan.
 • Ser informado doutros Plans do centro (TIC, Igualdade, Lector, etc.)
 • Propoñer iniciativas educativas.
 • Ser informado, na reunión final, dos resultados dos plans e as actividades levadas a cabo.
 • Analizar o funcionamento do centro e o resultado das avaliacións nas que participe este.
 • Aprobar os usos da partida do orzamentos da Xunta para o colexio.
 • Etc.

Comments are closed