Consello Escolar

Presidente

 • Juan R. C. C.

Representantes dos pais/nais

 • Ana Belén A. S.
 • Margarita C. G.
 • María V. V.

Representantes do alumnado

 • Mª Teresa N. P.
 • Noa R. C.

Representantes da titularidade

 • Juan R. C. C.
 • Javier C. M.
 • José A. Z. P.

Representantes do profesorado

 • Verónica E. T.
 • Ana Lucía P. S.
 • Mª Carmen P. G.
 • Elena S. R.

Representante PAS

 • Bárbara H. C.

Que funcións ten o Consello Escolar? (LOMLOE)

 • Aprobar o Proxecto Educativo de Centro.
 • Aprobar e avaliar a  Programación Xeral Anual.
 • Aprobar o Plan de Convivencia e ser informado das accións levadas a cabo neste plan.
 • Ser informado doutros Plans do centro (TIC, Igualdade, Lector, etc.)
 • Propoñer iniciativas educativas.
 • Ser informado, na reunión final, dos resultados dos plans e as actividades levadas a cabo.
 • Analizar o funcionamento do centro e o resultado das avaliacións nas que participe este.
 • Aprobar os usos da partida do orzamentos da Xunta para o colexio.
 • Etc.

Comments are closed