Administración

Horario

De 9:10 a 11:00 h e de 13:00 a 14:00 h

Información

  • Os certificados ou calquera outra documentación deberán solicitarse cun mínimo de 24 horas de antelación en Administración ou Secretaría.
  • Os pais dos alumnos que remataron Primaria ou ESO deberán pasar por Administración para recoller o historial académico correspondente.
  • Os alumnos con 15 anos cumpridos deben estar rexistrados co seu  DNI, NIE ou pasaporte, polo que cómpre que pasen por Administración no caso de que o colexio non teña este dato.
  • Os pais/titores que non necesitan pasar por Administración para matricular aos seus fillos por non comezar estes nova estapa, si deben informar dos cambios de datos persoais ou de permisos (cesión de imaxe, etc.) cando os haxa.

Comments are closed