Etapas

  • Educación Infantil: 3 a 6 anos. Coordinadora: María Velilla
  • Educación Primaria: 6 a 12 anos. Coordinadora: Elena Santasmarinas

 Seccións Bilingües

 Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe    

  • Educación Secundaria Obrigatoria: 12 a 16 anos. Coordinador: José Mª Carpintero

 Grupos de reforzo e Orientación


 

Comments are closed