Aula matinal e comedor

Aula matinal

Comedor

 • Desde o remate das clases ata as 16:00 h. Conta con menús especiais. Comeza o 8 de setembro.
  Horario:

   • Comezo: 14:00 h
   • Saída: 15:45 – 16:00 h
 • Solicitude: os pais/nais/titores legais de alumnos/as que queden a comedor esporadicamente (non todos os días), deberán comunicalo ao colexio non máis tarde das 8:30 h do propio día, mediante este formulario.
 • Menú basal marzo PDF

 

 

Comments are closed