Actividades Complement./Extraesc.

Membros

  • Isabel Faya
  • Ana López-Tercero
  • Carmen Pereiro (coordinadora)

As actividades complementarias realízanse durante o horario lectivo e son propostas polos departamentos e equipos a principio de curso. 

As actividades extraescolares realízanse fóra do horario lectivo e son propostas aos pais / titores legais a principio de curso para que se apunten os alumnos que o desexen (Máis información no apartado de Servizos).

Este curso 2020-21, debido ao protocolo pola COVID-19, non haberá actividades complementarias nin extraescolares (agás natación e taekwondo).


 

Comments are closed