Actividades Complement./Extraesc.

Membros

  • José Mª C.
  • Mª Isabel F. (coordinadora)
  • Elena S.
  • María V.

As actividades complementarias realízanse durante o horario lectivo e son propostas polos departamentos e equipos a principio de curso. 

As actividades extraescolares realízanse fóra do horario lectivo e son propostas aos pais / titores legais a principio de curso para que se apunten os alumnos que o desexen (Máis información no apartado de Servizos).

Este curso 2021-22, debido ao protocolo pola COVID-19, as actividades complemetarias dependerán da garantía de do cumprimento dos protocolos e dos cambios lexislativos que poida haber.


 

Comments are closed