Alumnos/as con 15 anos

Os alumnos/as que teñan cumprido 15 anos deben ter, obrigatoriamente, un número de DNI, NIE ou pasaporte no sistema informático da Xunta. Se vostede non facilitou ese dato ao centro e o seu fillo/a xa cumpriu esa idade, por favor pase por Administración no horario correspondente para facérnolo chegar.

Igualmente, pase por Administración se hai algún cambio de datos persoais: enderezo, teléfono, etc.


 

Comments are closed