Admisión e matrícula

Solicitude de admisión

 • Prazas
 1. Cada alumno só pode presentar unha solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar.
 2. O alumno que teña garantía de continuidade nun centro debe informar a este se presenta solicitude noutro centro.
 3. O alumno con reserva nun centro debe presentar renuncia a esta se solicita admisión noutro centro (antes do inicio do prazo de presentación).
 • Criterio complementario do centro

O Consello Escolar do CPR Quiñones de León, segundo o disposto no punto 1 da Orde do 12 de marzo de 2013, acordou establecer como criterio complementario o seguinte: “Polo domicilio familiar ou lugar de traballo dos pais ou titores situado dentro da áreas limítrofes á do colexio, 1 punto”. O cumprimento deste criterio deberá acreditarse segundo estipula o Artigo 22 da Orde do 12 de marzo de 2013.

 • Documentos que se deben presentar:
 1. Anexo II (galego / castelán).
 2. Documento acreditativo do requisito de idade do alumno.
 3. Sentenza xudicial de separación ou divorcio e convenio regulador onde conste a custodia do menor.

Matrícula

 • Só deben presentar documentación de matrícula no centro os alumnos que estean nos seguintes casos:
 1. Nova incorporación ao centro.
 2. Comezo de etapa (1º EP ou 1º ESO).
 3. Cambio de datos persoais.
 • Documentos que deben presentar todos os alumnos que se matriculen:
 1. Anexo III (descargar: Ed. Infantil e Primaria, ESO).
 2. Autorizacións (descargar).
 3. DNI do alumno.
 • Outros documentos que teñen que presentar só os novos alumnos:
 1. Fotocopia da folla de vacinas.
 2. Certificado de empadroamento conxunto.
 3. Dúas fotos de carné.

Información de interese


Lexislación

Comments are closed