Admisión curso 2019-20

Solicitude de admisión

  • Prazas

– Cada alumno só pode presentar unha solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar.

– O alumno que teña garantía de continuidade nun centro debe informar a este se presenta solicitude noutro centro.

– O alumno con reserva nun centro debe presentar renuncia a esta se solicita admisión noutro centro (antes do inicio do prazo de presentación).

  • Criterio complementario do centro

O Consello Escolar do Cpr. Quiñones de León, segundo o disposto no punto 1 da Orde do 12 de marzo de 2013, acordou establecer como criterio complementario o seguinte: “Polo domicilio familiar ou lugar de traballo dos pais ou titores situado dentro da áreas limítrofes á do colexio, 1 punto”. O cumprimento deste criterio deberá acreditarse segundo estipula o Artigo 22 da Orde do 12 de marzo de 2013.

  • Documentos que se deben presentar:
  1. Anexo II (galego / castelán).
  2. Documento acreditativo do requisito de idade do alumno.
  3. Sentenza xudicial de separación ou divorcio e convenio regulador onde conste a custodia do menor.

Lexislación


Xeral

Comments are closed