Avaliación individualizada (3º EP)

  • As probas da avaliación individualizada de 3º EP realizaranse os días 28 e 29 de maio de 2019.
  • Nestas probas avalíanse as competencias matemática e en comunicación lingüística.
  • Esta avaliación só ten carácter informativo e a súa finalidade é orientar a pais e profesores do progreso dos alumnos e das posibles medidas de mellora.
  • O informe cos resultados entregarase aos pais ou titores legais dos alumnos no vindeiro curso.

Máis información.


Comments are closed