Avaliación de diagnóstico (3º E.P.)

  • As probas da avaliación de diagnóstico de 3º E.P. realizaranse os días 23 e 24 de maio de 2018.
  • Nestas probas avalíanse as competencias matemática e en comunicación lingüística.
  • Esta avaliación só ten carácter informativo e a súa finalidade é orientar a pais e profesores do progreso dos alumnos e das posibles medidas de mellora.
  • O informe cos resultados entregarase aos pais ou titores legais dos alumnos no vindeiro curso.

Máis información aquí.


Comments are closed