Avaliación Final de 4º E.S.O.

O colexio foi seleccionado pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria para realizar a avaliación final de educación secundaria obrigatoria aos alumnos de 4º E.S.O.

Información sobre as probas:

  • Realizaranse os días 29 e 30 de maio de 2018 en horario lectivo.
  • Valorarán a adquisición das competencias matemática, lingüística (galego, castelán e inglés) e social e cívica.
  • A súa fin é de diagnóstico e non computarán nas cualificacións do alumno.

Comments are closed