Dinamización Lingüística

Membros

 • María Aguilar
 • Juan R. Castro
 • Isabel Faya
 • Lucía García
 • Sofía García
 • Bárbara Hevia
 • Ruth Lozano
 • Lucía Pardo
 • Carmen Pereiro (coordinadora)
 • José A. Zas

Obxectivos

 • Introducir a lingua como obxecto de estudo
 • Conseguir a presenza da lingua nas relacións cotiás no centro
 • Utilizar o galego como lingua vehicular
 • Presentar, compartir e valorar a cultura e a lingua galega

Normativa

 • Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia
 • Sentenza da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 21 de novembro de 2012 (PO 447/10, 588/10 e 595/10) e do 28 de novembro de 2012 (PO 569/10, 589/10 e 591/10) que anularon o punto 2 do artigo 5 e o punto 3 do artigo 12 do Decreto 79/2010

 

Comments are closed