Documentos E. Infantil

[headline htype="h4"]Programación docente [/headline]

Programacion Infantil 2013-2014

[headline htype="h4"]Currículo E. Infantil [/headline]

decreto330

[headline htype="h4"]Proxecto curricular [/headline]

PROXECTO CURRICULAR EDUCACIÓN INFANTIL

[headline htype="h4"]Enquisa sobre a lingua materna [/headline]

anexo-galego [cuestionario ás familias sobre a lingua materna]

[headline htype="h4"]Impreso para xustificar as faltas [/headline]

impreso

[headline htype="h4"]Autorización para saídas [/headline]

autorizosai

[headline htype="h4"]Autorización actividades complementarias [/headline]

saídas

[headline htype="h4"]Autorización a outras persoas para facerse cargo do alumno tanto á saída como á entrada do centro [/headline]

autorizo

[headline htype="h4"]Reclamación cualificacións [/headline]

reclamEP-INF

[headline htype="h4"]Comunicado de baixa no centro [/headline]

comunicado-de-baixa

CIMG2679

Grduación alumnos 6º Educación Infantil curso 2013/2014

Comments are closed