Documentos E.Primaria

[headline htype=”h4″]Proxecto curricular [/headline]

PCE-EP 2012

[headline htype=”h4″]Programacións docentes [/headline]

PDOCENTESPRIMARIA (Programacións docentes de todas as áreas de Educación Primaria)

[headline htype=”h4″]Criterios de avaliación [/headline]

crliteriosEP14

[headline htype=”h4″]Impreso para xustificar as faltas [/headline]

impreso

[headline htype=”h4″]Comunicado de baixa no centro [/headline]

comunicado-de-baixa

[headline htype=”h4″]Impreso para autorizar saídas [/headline]

autorizosai

[headline htype=”h4″]autorizo para actividades complementarias[/headline]

saídas

[headline htype=”h4″]Reclamación cualificacións [/headline]

reclamEP-INF

[headline htype=”h4″]Autorización a outras persoas para facerse cargo do alumno tanto á entrada como á saída do centro [/headline]

autorizo

[headline htype=”h4″]Orde que establece a implantación dos cursos de 1º, 3º e 5º de E. Primaria no curso 2014/2015 [/headline]

Autorización Seccións Bilingües

Solicitude RELIXIÓN ou VALORES SOCIAIS

 

02

Comments are closed