Educación secundaria

Educación Secundaria

A psicoloxía evolutiva describe a adolescencia como unha das etapas do ciclo vital máis importantes no desenrrolo do individuo.

É un momento no que se inicia a súa identificación, convertíndose emocionalmente en autónomo; “desprendese” das súas figuras parentales e aprende a tomar as súas propias decisións.

É por iso, que o colexio fomenta valores sociais como o espiritu de integración, cooperación ou interaxuda, conxuntamente como formas sociais de traballo, a través da enseñanza en equipos, que potencian a educacion global das áreas sociais, científicas e humanísticas.

No Colegio Quiñones de León consideramos que o desenrrolo dunha capacidad critica respecto os seuspropios actos, é fundamental para a consecucion dunha libertade “responsable”.

A nivel académico, o centro concede unha gran importancia nesta etapa a consolidar e mellorar os conocimentos adquiridos, aumentando progresivamente e de acordo cá idade, tanto éstes coma os niveles de exixencia e dotando ós alumnos/as de instrumentos adecuados para facer frente ós mesmos.


Obxetivos para esta etapa

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies Máis información sobre Cookies

ACEPTAR