Etapas

  • Educación Infantil: 3 a 6 anos
  • Educación Primaria: 6 a 12 anos

 Seccións Bilingües

 Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe    

  • Educación Secundaria Obrigatoria: 12 a 16 anos

 Grupos de reforzo e Orientación


 

Comments are closed