Etapas

  • Educación Infantil: 3 a 6 anos.
  • Educación Primaria: 6 a 12 anos.

 Seccións Bilingües.

 Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe.    

  • Educación Secundaria Obrigatoria: 12 a 16 anos.

 Grupos de reforzo e Orientación.


 

Comments are closed