Acreditacións

O alumnado de 4º ESO ten a posibilidade de obter unha acreditación oficial do seu nivel de Inglés e/ou da súa competencia dixital. 

  • No caso da acreditación de Inglés, a Xunta de Galicia concede axudas para a realización de probas de nivel lingüístico segundo o Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas do Consello de Europa. Clique AQUÍ para máis información. Consulte AQUÍ a listaxe provisional de axudas.

  • A acreditación do nivel intermedio na competencias dixital require superar unha proba oficial no colexio, no mes de maio, destinada ao alumnado de 4º ESO que se queira presentar. Clique AQUÍ para máis información. DEMO da proba.


Comments are closed