Aula matinal e comedor

Aula matinal

Comedor

 • Desde o remate das clases ata as 16:00 h. Conta con menús especiais. Comeza o 9 de setembro.
  Normas do comedor polo protoloco COVID-19:

   • Ed. Infantil:  saen ás 15:45 h
   • 1º a 4º Ed. Primaria: saen ás 15:55 h
   • 5º, 6º Ed. Prim e ESO: saen ás 16:00 h
   • Se hai irmáns, marchan xuntos no horario do máis pequeno.
   • Este curso non se utiliza mandilón.
 • Solicitude: os pais/nais/titores legais de alumnos/as que queden a comedor esporadicamente (non todos os días), deberán comunicalo ao colexio non máis tarde das 8:30 h do propio día, mediante este formulario.

Comments are closed