Termos legais

Os dereitos de propiedade intelectual desta web – única oficial – pertencen á sociedade Quiñones de León S.L., con domicilio en Travesía de Vigo 36, Vigo (36206), e con rexistro en Pontevedra, Incrición 1ª, Folla 2359, Folio 90, Tomo 166 do Libro de Sociedades; CIF: B-36609444; teléfono: 986278089; correo: cpr.quinones.leon@edu.xunta.gal

Corresponde a dita empresa o  exercicio dos dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación.

Permítese a reprodución parcial do seu contido a terceiros sempre e cando se cumpran as seguintes condicións:

  • Que sexa compatible coa fin informativa e educativa da web.
  • Que non se realice con fins comerciais, senón unicamente informativos ou educativos.
  • Que a información reproducida non sexa modificada nin utilizada fóra do contexto no que se publica.

O colexio resérvase o dereito de realizar, sen previo aviso, modificacións e actualizacións da páxina, e non se responsabiliza do uso que terceiras persoas puideran facer da información contida na web.

A utilización non autorizada da información desta páxina, así como a violación dos dereitos de propiedade intelectual, poderán dar lugar a accións legais por parte do colexio.


Comments are closed