Traballamos co galego

Durante este tempo no que temos tan presente a celebración do Día das Letras Galegas, o galego cobra unha relevancia especial na comunidade educativa. A aprendizaxe da nosa lingua, iniciada con contos, xogos, cancións e pequenas conversas en Educación Infantil, da paso a unha metodoloxía máis sistemática, pero non por iso menos lúdica e participativa ao longo da Educación Primaria. Así, os primeiros cursos desta etapa estiveron a facer estes días unha análise da súa palabra favorita en galego, e—

Ler máis

Feliz Día das Letras Galegas!

Hoxe, 17 de maio, non queremos pasar sen celebrarmos toda a comunidade educativa o Día das Letras Galegas, aínda que sexa así na distancia. Este ano dedícase este día a Ricardo Carballo Calero. Durante o mes de outubro, faremos diferentes actos conmemorativos no centro escolar ao redor da figura deste persoeiro. Pero este 17 maio quedará para sempre na nosa memoria como unha data diferente, na que festexamos o día sabendo que todos os días son os días das nosas—

Ler máis

Avisos importantes

  • Debido ao cambio do tipo de ensino por mor do coronavirus, as programacións didácticas foron adaptadas ás circustancias específicas deste curso. Os pais/nais e alumnos/as poden consultar estas programacións adaptadas nos menús da esquerda.
  • As probas de recuperación de materias de cursos anteriores de ESO faranse por videochamada ou outros métodos na semana do 25 ao 29 de maio. Os profesores/as das materias contactarán antes cos alumnos/as para indicarlles o medio, a data e a hora.