Solicitude de comedor

Os pais/nais/titores legais de alumnos/as que queden a comedor esporadicamente (non todos os días), deberán comunicalo ao colexio non máis tarde das 8:30 h do propio día, mediante o formulario da columna da esquerda, en Servizos (Aula matinal e Comedor)