FP Básica

A incorporación do alumnado a un ciclo de Formación Profesional Básica no 2024-25 pode facerse de dúas maneiras desde o centro de orixe:

  • Proposta polo colexio, para alumnado de 2º ESO con 15 anos cumpridos ou que os cumpra no 2024.

  • Solicitude por petición propia, para alumnado de 3º ou 4º ESO. O alumno debe presentar esta solicitude no centro antes do 4 de xullo.

  • Calendario de admisión.

Comments are closed