Avisos importantes

  • Debido ao cambio do tipo de ensino por mor do coronavirus, as programacións didácticas foron adaptadas ás circustancias específicas deste curso. Os pais/nais e alumnos/as poden consultar estas programacións adaptadas nos menús da esquerda.
  • As probas de recuperación de materias de cursos anteriores de ESO faranse por videochamada ou outros métodos na semana do 25 ao 29 de maio. Os profesores/as das materias contactarán antes cos alumnos/as para indicarlles o medio, a data e a hora.

Ánimo!

Os traballadores/as do CPR Quiñones de León desexan mandar unha mensaxe de ánimo aos pais, nais e alumnado deste colexio, co devezo de que a normalidade volva o antes posible.

Suspensión de actividades lectivas por mor do coronavirus

  • Decrétase a suspensión temporal das clases e actividades extraescolares en todos as etapas educativas desde o luns 16 de marzo.  Suspéndense, igualmente, os servizos de comedor, biblioteca, aula matinal e as viaxes escolares.
  • Cada fin de semana engadirase unha entrada cun enlace a un conxunto de tarefas que deberán realizar os alumnos/as de cada curso durante a correspondente semana.
  • Os pais/nais poderán comunicar cos titores/as  para consultas pedagóxicas mediante o servizo AbalarMóbil  ou desde esta páxina, no apartado de citas para titorías.
  • Quedan canceladas temporalmente as visitas ao colexio.

A creatividade e a expresión plástica do noso alumnado

Entre as materias que máis gustan ao alumnado, tradicionalmente atópase a plástica, xa que é unha canle na que se manipulan materiais do máis diversos co propósito de crear, acadando a súa expresión libre. O debuxo é unha das técnicas que máis se traballan, xa dende a etapa de Educación Infantil, dada a súa importancia, pero non é a única. Caracterízase por ser un medio de comunicación e expresión esencial, posto que grazas a el, o alumnado é quen de—

Ler máis

Traballamos co galego

Durante este tempo no que temos tan presente a celebración do Día das Letras Galegas, o galego cobra unha relevancia especial na comunidade educativa. A aprendizaxe da nosa lingua, iniciada con contos, xogos, cancións e pequenas conversas en Educación Infantil, da paso a unha metodoloxía máis sistemática, pero non por iso menos lúdica e participativa ao longo da Educación Primaria. Así, os primeiros cursos desta etapa estiveron a facer estes días unha análise da súa palabra favorita en galego, e—

Ler máis

Feliz Día das Letras Galegas!

Hoxe, 17 de maio, non queremos pasar sen celebrarmos toda a comunidade educativa o Día das Letras Galegas, aínda que sexa así na distancia. Este ano dedícase este día a Ricardo Carballo Calero. Durante o mes de outubro, faremos diferentes actos conmemorativos no centro escolar ao redor da figura deste persoeiro. Pero este 17 maio quedará para sempre na nosa memoria como unha data diferente, na que festexamos o día sabendo que todos os días son os días das nosas—

Ler máis